ارثیه

شهادت ارثیه ماست؛ تا ارث خود را نگیریم آرام نخواهیم گرفت...

ارثیه

شهادت ارثیه ماست؛ تا ارث خود را نگیریم آرام نخواهیم گرفت...

ارثیه
بسم الله الرحمن الرحیم
کریم ابراهیمی
از شهرستان اقلید استان فارس
رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
امیدوارم در وبلاگ با نظرات سازنده اینجانب را یاری فرمایید.